Hạt giống sâm Ngọc Linh

Bán sâm Ngọc Linh giống: Bảo tồn hay đang khiến nguồn...

Trong thời gian vừa qua, dưới sức ép của nguồn cung sâm Ngọc Linh bị khai thác với số lượng lớn dẫn đến nguy...