hàm xóa dòng có điều kiện trong excel

Hàm xóa dòng có điều kiện trong excel nhanh nhất.

Trước đây, nếu như bạn muốn xóa một hoặc nhiều hàng có điều kiện trong Excel thì bạn sẽ phải mất rất nhiều thời...