nước chiếm bao nhiêu phần trăm cơ thể

Nước chiếm bao nhiêu phần trăm cơ thể bạn ?

Hàm lượng nước trung bình thực tế trong cơ thể con người thay đổi theo giới tính, tuổi tác và cân nặng, nhưng luôn...