chức năng của master password là gì

Bạn có biết chức năng của master password là gì không...

Bạn đã bao giờ nghe về master password ? Bạn có biết gì về chức năng của master password hay không? Đây là một...