Bây giờ là mấy giờ ở Canada

Múi giờ Canada, bây giờ là mấy giờ ở Canada?

Bây giờ là mấy giờ ở Canada? Chênh lệch giữa giờ ở Canada và Việt Nam là như nào? Là những câu hỏi mà...