Cho đề bài như sau: “Cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm hai số đó” Vậy phải giải làm sao? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để được hướng dẫn nhé!

cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm hai số đó
Hình 1 : Bé suy nghĩ giải bài tập

Lời giải bài toán “Cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm hai số đó”

Vì bài toán trên thuộc dạng tổng tỉ nên ta có lời giải như sau: 

Tổng số phần bằng nhau của hai số trên là:

4 + 1= 5 (phần) 

=> Vì ở đây số thứ nhất bằng ¼ số thứ hai

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

25 x 2 =50 

=> Dựa vào trung bình cộng của hai số đó, vì trung bình cộng là tổng hai số chia 2. Nên muốn tìm tổng chúng ta cần nhân 2 lên. 

Số thứ nhất bằng: 

( 50:5) x 4= 40 

=> Từ tổng của hai số trên, chúng ta có thể tìm được số thứ nhất bằng cách chia tổng cho tổng số phần bằng nhau, sau đó nhân lên số lần số thứ nhất gấp số thứ hai. 

Số thứ hai bằng:

50 – 40 = 10 

=> Từ số thứ nhất, ta lấy tổng hai số trừ đi số thứ nhất sẽ ra được kết quả còn lại. 

Cách giải đối với dạng toán tổng tỉ 

Bước 1: Nhận biết dạng toán tổng tỉ

Chúng ta có thể nhận biết ra dạng toán này một cách rõ ràng, nhờ vào các dữ liệu trong bài như: cho tổng các số, tỉ số giữa các số cần tìm, dạng bài có số bé số lớn mang tỉ lệ giữa hai số này. (Hoặc ở dạng nâng cao hơn sẽ giấu một trong các dữ liệu trên, ví dụ như cho tỉ thì giấu tổng, cho tổng thì giấu tỉ) 

Bước 2: Vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán bằng đường thẳng

cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm hai số đó
Hình 2 : Sơ đồ bài toán tổng tỉ

Lưu ý, chúng ta cần phải vẽ các phần bằng nhau để có thể hình dung được kết quả chính xác.

 Bước 3: Tìm tổng các số, tổng số phần bằng nhau

Tìm tổng số phần bằng nhau bằng cách cộng các tỉ số lại với nhau.

Tìm phần tổng các số nếu chưa được cho sẵn.

Bước 4: Tìm giá trị một phần

Bằng cách dùng tổng số phần bằng nhau chia cho tỉ số đã có. 

Bước 5: Tìm các số cần tìm

Số thứ nhất bằng: 

Giá trị một phần x số phần của số thứ nhất

Số thứ hai bằng:

Cách 1: Giá trị một phần x số phần của số thứ hai

Cách 2: Tổng hai số – số thứ nhất

Và áp dụng tương tự với các số còn lại (nếu có) 

Đề toán tương tự và lời giải

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 400m. Chiều dài mảnh đất bằng 3/2 lần chiều rộng. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật trên?

cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm hai số đó
Hình 3: Hình minh họa mảnh đất

Tổng của chiều dài và chiều rộng là:

400 : 2= 200 (m)

Vì chu vi hình chữ nhật được tính theo công thức tổng chiều dài và chiều rộng nhân đôi, nên muốn tìm tổng, chúng ta cần lấy chu vi chia 2. 

Tổng số phần bằng nhau là: 

3 + 2 = 5

Chiều dài của mảnh đất là: 

(200 : 5) x 3= 120 (m)

Chiều rộng của mảnh đất là:

(200 : 5) x 2= 80 (m)

Ở bước này,  ta rút gọn bước tìm giá trị một phần bằng cách cho thẳng vào phép tính chiều dài và chiều rộng. 

Để kiểm tra lại bài toán có chính xác hay không, bạn cần lấy hai kết quả tìm được cộng lại. Nếu cho ra số bằng tổng, và số kia bằng tỉ lệ số còn lại như để bài thì đó là kết quả chính xác. 

Đó là câu trả lời cho bài toán “Cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm hai số đó” và chi tiết cách giải dạng toán tổng tỉ. Hi vọng qua bài viết dưới đây, bạn có thể rõ hơn và giải được các bài toán tương tự.